terGIS - infoRmācijas sistēma, kas vieno teritorijas plānotājus un sabiedrību

plānošanas dokumentu publicēšana

it risinājums

Detālplānojumi, teritorijas plānojumi, attīstības programmas, publicitāte

Sistēmu piedāvā

Cenu piedāvājums

Izvēlies piemērotāko

Pamata plāns

20 EUR

mēnesī

ekonomiskais plāns

50 EUR

mēnesī

profesionālais plāns

199 EUR

Mēnesī

Sazināmies!

https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

https://topodati.lv/topodatu-noteikumi/

Ģertrūdes iela 47
Rīga, LV-1011

(+371) 26 333 414

topodati@topodati.lv

www.topodati.lv